Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας

paratiritirioKm-smallLogoΠαρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών  Κεντρικής Μακεδονίας

Πτολεμαίων 29Α, 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

e-mail: paratiritirio.km[at]gmail.com

Η συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο παγιώνει συνθήκες ανασφάλειας, ανέχειας , φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Η ανάγκη για οργανωμένες παρεμβάσεις υπέρ της διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής, ο κοινωνικός πειραματισμός και η αλληλέγγυα δράση όλων μας, φέρνει τις οργανώσεις και τους φορείς της κοινωνίας πολιτών μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση για την μείωση των επιπτώσεων ή την παραίτηση και την αποδοχή της ήττας της συλλογικής δράσης.

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας ( Παρατηρητήριο Κ.Μ.) είναι η απόδειξη πως επιλέξαμε τον πρώτο, το δύσκολο δρόμο της δράσης και της παρέμβασης. Είναι η πρώτη φορά που τα συλλογικά σχήματα της κοινωνίας πολιτών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγουν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και πληροφορίες, να συνομιλήσουν για τα προβλήματα και τις δυνατότητες παρέμβασης μέσω μιας κοινής πλατφόρμας διάλογου. Το Παρατηρητήριο Κ.Μ. δεν αντικαθιστά το έργο, την παρέμβαση και τον Συνεχίστε την ανάγνωση του «Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας»