Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα τη συνεργασία των ΜΚΟ με τα Ηνωμένα Έθνη

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2016

17:00 – 21:00, Ξενοδοχείο KINISSI PALACE

Εγνατία 41 & Συγγρού 17, Θεσσαλονίκη

Poster-UN-Event-Paratiritirio-KM

Πως μπορεί μία ΜΚΟ να συνδεθεί με το Τμήμα Πληροφόρησης του ΟΗΕ;

Τι χρειάζεται για να γίνει η Οργάνωσή σας μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου 1400 ΜΚΟ που ήδη συνεργάζονται με τον Οργανισμό;

Υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσετε αντιπρόσωπο στη Νέα Υόρκη μέσω της συνεργασίας σας με τα Ηνωμένα ‘Έθνη;

Επίσης: Τι είναι οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και πως μπορεί η Οργάνωσή σας να συμμετάσχει στην Συνεχίστε την ανάγνωση του «Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα τη συνεργασία των ΜΚΟ με τα Ηνωμένα Έθνη»

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνία των Πολιτών

Tο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Κ. Μακεδονίας σας προσκαλεί στην Συνεχίστε την ανάγνωση του «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνία των Πολιτών»

Προσυνεδριακή ημερίδα με θέμα «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία

Οι θέσεις – προτάσεις του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας

Κείμενο θέσεων

Prosklisi 2016-3-12Η δύσκολη συγκυρία της κρίσης φέρνει τα σχήματα της κοινωνίας των πολιτών μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Της παρακολούθησης των κοινωνικών εξελίξεων ή της παρέμβασης και της διαμόρφωσης νέων όρων. Είναι πολύ θετικό αλλά και ελπιδοφόρο το γεγονός πως στην μεγάλη τους πλειοψηφία οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών επέλεξαν στην περίοδο αυτή την ενεργοποίηση, τη δικτύωση, την παρέμβαση και όχι τον εφησυχασμό. Απέδειξαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο πως τα σχήματα αυτά των πολιτών είναι φτιαγμένα για Συνεχίστε την ανάγνωση του «Προσυνεδριακή ημερίδα με θέμα «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία»