Γραφείο Τύπου

paratiritirioKm-Logo

Λογότυπος του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας

 

paratiritirioKm-smallLogo

Μικρός λογότυπος του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας

 

Επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας στο τηλέφωνο  Trem-Phone