Οι θέσεις του Παρατηρητηρίου ΟΚτΠ Κ.Μακεδονίας για το συνέδριο ΚΑΛΟ

Η Γενική Συνέλευση του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Κ. Μακεδονίας, ενόψει και του σχετικού συνεδρίου στις 10-12 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα, έχει υιοθετήσει ένα εκτενές κείμενο 11 σελίδων με εκτιμήσεις και προτάσεις και μπορείτε να το κατεβάσετε ΕΔΩ, μια περίληψη του οποίου ακολουθεί:

Στην πολύπλευρη κρίση που κλονίζει το παγκόσμιο σύστημα και αλλάζει τον κόσμο απαντάμε με τον αγώνα μας, που αμφισβητεί τα αποτυχημένα μοντέλα του καπιταλισμού και του «σοσιαλισμού που δεν υπήρξε».

Επιλέγουμε έναν “άλλο δρόμο”, αυτόν της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) προς έναν “άλλο κόσμο”, προς ένα συνολικό σύστημα εργασίας, κατανάλωσης και τρόπου ζωής που θα Συνεχίστε την ανάγνωση του «Οι θέσεις του Παρατηρητηρίου ΟΚτΠ Κ.Μακεδονίας για το συνέδριο ΚΑΛΟ»

Advertisements

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: ο ρόλος της συνεργασίας των εγχειρημάτων

Ο Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμον κατέθεσε στην ημερίδα του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών Κ. Μακεδονίας στις 12 Μαρτίου 2016 τις παρακάτω σκέψεις του για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία:

Η ΚΑλΟ είναι ιστορικά και σε όλες τις χώρες ή ηπείρους, το αποτέλεσμα αφενός πρωτοβουλιών από τη βάση της κοινωνίας, πρωτοβουλιών που συνθέτουν ένα κίνημα με πολλές μορφές, και από την άλλη το αποτέλεσμα δημόσιων πολιτικών που υποστηρίζουν, ενισχύουν, ή ενσωματώνουν τις δράσεις αυτές. Η πρώτη κινητήρια δύναμη είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητοποίησης αναγκών και δυνατοτήτων στο Συνεχίστε την ανάγνωση του «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: ο ρόλος της συνεργασίας των εγχειρημάτων»